Hur går man med i facket?

Du kan gå med i facket online och det är en väldigt enkel och rättfram process. När du har valt vilket fack du vill tillhöra och fyllt i en intresseanmälan eller en medlemsansökan online kommer du få ett medlemsavtal hemskickat med posten. Är du redan medlem i ett fack och vill byta till ett annat kan du i regel begära utträdde via webben. Därefter sköter det gamla fackförbundet hela bytet åt dig, och du kanske behöver skriva under en blankett som bekräftar din önskan om utträde ur facket.

Vissa brukar oroa sig för vilket fack de ska välja att ingå i, men valet är ofta enklare än man tror. De flesta fackförbund har en tydlig bransch- eller yrkesinriktning, och är nischade mot en yrkeskategori. Läkare har ett fack, chefer ett annat och industriarbetare ett tredje. Men det finns också breda fackförbund som välkomnar en stor och varierad grupp branscher och yrkesgrupper.

Unionen och Kommunal är två exempel på fackföreningar som är öppna för medlemmar ur ett stort antal yrkeskategorier och verksamhetsområden. Du avgör själv om du vill tillhöra ett nischat fack eller ett bredare fack, också kallat en centralorganisation. Även studenter, egenföretagare och pensionärer kan tjäna på att vara fackligt anslutna!”